biuro projektowania przestrzennego

ul. Dworcowa 49/34
86-300 Grudziądz
56 46 26  910
Znajdź nas na:
planisfera na facebooku planisfera na g+

projektowanie urbanistyczne

Referencje
Od roku 2010 jako asystent projektanta a od lipca 2012 jako główny projektant, mgr Łukasz Piskurewicz brał udział we wszystkich poniżej wskazanych opracowaniach.

Miasto Kwidzyn:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mylna-Podgórna” w Kwidzynie Plik JPG Plik PDF
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kwidzynie przy ul. Żwirowej (działka nr 8/16) Plik JPG Plik PDF
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-Północ” pod nazwą „Malborska – Północ I” w Kwidzynie Plik JPG Plik PDF
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa – Południe” pod nazwą „Długa – Południe I” w Kwidzynie Plik JPG Plik PDF

Gmina Łysomice:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Kamionki Małe Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki Plik JPG Plik PDF


Miasto Gostynin:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą Plik JPG Plik PDF

Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński


Gmina Golub-Dobrzyń:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399

Miasto i Gmina Lidzbark:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 1 Lidzbark, ul. Chopina
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworzec Główny i ul. Działdowskiej w Lidzbarku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lidzbark

Miasto i Gmina Skępe:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno

Gmina Świecie nad Osą:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie nad Osą

Miasto Chojnice:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach Plik JPG Plik PDF
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice Plik JPG Plik PDF

Gmina Człuchów:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny Plik JPG Plik PDF

Miasto i Gmina Łasin:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Mosty
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wybudowanie Łasińskie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin

Gmina Książki:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego park kulturowy Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Kulturowy Osieczek
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki

Gmina Kozłowo:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo gmina Kozłowo

Gmina Rzeczenica:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica

Miasto Golub-Dobrzyń:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu

Kontakt:Biuro Planowania Przestrzennego
PLANISFERA

ul. Dworcowa 49/34
86-300 Grudziądz

tel.: 56 46 26 910
mapa dojazdu: